KALENDARZ I REGULAMIN TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
„BALTIC - CUP POMORZE ŚRODKOWE -2018”

Celem zawodów jest propagowanie jeździectwa w regionie i umożliwienie startu amatorom i młodym adeptom sztuki jeździeckiej.
Kalendarz zawodów:
21-04-2018 r. - Stajnia „ISKARA” - Sztumskie Pole
28-04-2018 r. - Klub Jeździecki Barłomino - Barłomino
27-05-2018 r. - Ośrodek Jeździecki „Dolina Charlotty” - Strzelinko
09-06-2018 r. - Ośrodek Jeździecki i JKS „Senny” - Nowęcin
28-07-2018 r. - Stadnina Koni „Siwa” - Salino
18-08-2018 r. - Stajnia „PEGAZ” - Reda
01-09-2018 r. - Stadnina Koni „Siwa” - Salino

Regulamin zawodów:
Prawo udziału w klasyfikacji do rankingu o Puchar BALTIC-CUP 2018, rozgrywanego w ramach zaproponowanych zawodów Towarzyskich mają wszyscy amatorzy i zawodnicy zgodnie z przepisami WZJ (dla zawodów towarzyskich).
Uwaga:
W konkursach do rankingu nie będą kwalifikowani zawodnicy posiadający obecnie lubw przeszłości III klasę sportową i wyższą w konkurencjach : Skoki i WKKW.
W rozgrywanych konkursach zawodnicy otrzymują punkty bonifikacyjne według niżej podanej punktacji, które na koniec rozgrywek będą przeliczone na punktację generalną.
Punktacja przejazdów:
Punkty karne - Punkty bonifikacyjne
0 - 5p
1 – 4 - 4p
5 - 8 - 3p
9 – 12 - 2p
pow 12 - 1p

Punkty do klasyfikacji generalnej będą sumowane z zawodów w których zawodnik brał udział. / do klasyfikacji liczy się pierwszy przejazd zawodnika na danym koniu/
Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni ale do klasyfikacji będzie liczony najlepszy jego przejazd. Jeżeli na kolejnym koniu uzyska on również, punkty bonifikacyjne to przechodzą one automatycznie na kolejnego zawodnika.
Podczas rozgrywanych zawodów konie mogą brać udział w trzech przejazdach konkursowych. Dopuszcza się start dwóch zawodników na jednym koniu- ale to nie powoduje zwiększonej ilości przejazdów, nadal obowiązują trzy przejazdy zgodnie z podanym regulaminem zawodów.
W zawodach finałowych mogą wystartować wszyscy chętni zawodnicy ale o punkty i zwycięstwo w klasyfikacji generalnej będą rywalizować zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej 1 punkt bonifikacyjny.
Ilość punktów w konkursach finałowych liczona będzie podwójnie plus dodatkowo zostaną naliczone punkty premie za 1 miejsce – 15 pkt, 2miejsce – 10 pkt, 3miejsce – 5 pkt .
Zwycięzcą każdej z klas będzie ten zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów bonifikacyjnych uzyskanych w przejazdach konkursowych oraz przejeździe finałowym.
Uwaga:
- w konkursie gry i zabawy zawodnicy o takiej samej ilości zgromadzonych punktów zajmują to samo miejsce.
w klasie mini LL – przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje najlepszy uzyskany wynik do określonej normy czasu w przejeździe finałowym.
w klasie LL – do punktacji liczy się każdy przejazd podstawowy natomiast w przypadku takiej samej liczby zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje przejazd drugiej fazy konkursu finałowego.
w klasie L na styl jeźdźca - nie będzie prowadzona punktacja generalna
w klasie L do punktacji liczy się każdy przejazd podstawowy natomiast w przypadku takiej samej liczby zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje czas rozgrywki w przejeździe finałowym.

Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza w składzie:
1. Henryk Kozłowski – dyrektor cyklu zawodów „BALTIC-CUP”
2. Stanisław Iskierko – sędzia główny cyklu zawodów, członek komitetu organizacyjnego cyklu zawodów „BALTIC-CUP”
3. Jan Jurkiewicz – sędzia WZJ, członek komitetu organizacyjnego cyklu zawodów „BALTIC-CUP”
4. Łukasz Lesner – sędzia WZJ, członek komitetu organizacyjnego cyklu zawodów „BALTIC- CUP”

FINAŁ CYKLU ZAWODÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD W KLASYFIKACJI GENERALNEJ „BALTIC-CUP POMORZA ŚRODKOWEGO-2018” ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01-09-2018 r. w SALINIE
Z poważaniem
Dyrektor Baltic Cup 2016
Henryk Kozłowski


Aktualna punktacja będzie zamieszczona po każdych rozegranych zawodach na stronie balticcup.zawodykonne.eu
kontakt : Henryk Kozłowski tel. 785 758 899 , e-mail: jks.senny@wp.pl

KALENDARZ I REGULAMIN TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
„BALTIC - CUP POMORZE ŚRODKOWE -2017”

Cykl Zawodów Towarzyskich organizowanych na terenie Pomorza Środkowego. Celem zawodów jest propagowanie jeździectwa w regionie i umożliwienie startu amatorom i młodym adeptom sztuki jeździeckiej.

Kalendarz zawodów:
1. 23-04-2017 - MIKOROWO – Stajnia Grażyny
2. 06-05-2017 – SALINO – Stajnia Siwa
3. 13-05-2017 – SZTUMSKIE POLE – Stajnia Iskra
4. 04-06-2017 – STRZELINKO – Stajnia Dolina Charlotty
5. 10-06-2017 – SARBSK – Stajnia Pod Dębami
6. 02-07-2017- BARŁOMINO – Klub Jeździecki Barłomino
7. 22-07-2017 – REDA – Ośrodek i Klub Jeździecki Pegaz
8. 02-09-2017 – ZIELENICA – Stajnia Zielenica
9. 17-09-2017 – RUNOWO – Stajnia Pałac Pod Bocianim Gniazdem
10. 30-09-2017 – NOWĘCIN – Ośrodek i Klub Jeździecki Senny – FINAŁ CYKLU ZAWODÓW

Prawo udziału w klasyfikacji do rankingu o Puchar BALTIC-CUP 2016, rozgrywanego w ramach zaproponowanych zawodów Towarzyskich mają wszyscy amatorzy i zawodnicy licencjonowani zgodnie z przepisami WZJ (dla zawodów towarzyskich). Zawodnicy mają prawo startu w następujących rundach:
w klasie mini LL art.238.1.1.- Runda Mała – konkurs dokładności -z trafieniem w normę czasu / 50 - 60 cm/
w klasie LL art.238.1.1. - Runda Średnia – konkurs dokładności -z trafieniem w normę czasu /70- 80/
w klasie L art.238.2.1. – Runda Duża – konkurs dokładności z natychmiastową rozgrywką /85-95/
w klasie L1 art.238.2.2.– Runda Grand Prix – konkurs zwykły z rozgrywką /100 -105 cm/
Uwaga:
W konkursach klasy mini LL , LL i L do rankingu nie będą kwalifikowani zawodnicy posiadający obecnie lub w przeszłości III klasę sportową i wyższą w konkurencjach:
Skoków i WKKW.

W rozgrywanych konkursach zawodnicy otrzymują punkty bonifikacyjne według niżej podanej punktacji, które na koniec rozgrywek będą przeliczone na punktację generalną.

Punktacja przejazdów: Punkty karne - Punkty bonifikacyjne

0 - 7
1 – 3 - 6
4 - 5
5 – 7 - 4
8 - 3
9 – 11 - 2
12 - 1

Punkty do klasyfikacji generalnej będą sumowane z 5 najlepszych zawodów w których zawodnik brał udział. / do klasyfikacji liczy się pierwszy przejazd zawodnika na danym koniu/
Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni ale do klasyfikacji będzie liczony najlepszy jego przejazd. Jeżeli na kolejnym koniu uzyska on również, punkty bonifikacyjne to przechodzą one automatycznie na kolejnego zawodnika.
Podczas rozgrywanych zawodów konie mogą brać udział w trzech przejazdach konkursowych o ile nie biorą udziału w konkursie klasy L1, w przypadku startu w klasie L1 – koń może brać udział tylko w dwóch przejazdach. Dopuszcza się start dwóch zawodników na jednym koniu- ale to nie powoduje zwiększonej ilości przejazdów, nadal obowiązują trzy lub dwa przejazdy zgodnie z podanym regulaminem zawodów.
W zawodach finałowych mogą wystartować wszyscy chętni zawodnicy ale o punkty i zwycięstwo w klasyfikacji generalnej będą rywalizować zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej 1 punkt bonifikacyjny.
Ilość punktów w konkursach finałowych liczona będzie podwójnie plus dodatkowo zostaną naliczone punkty premie za 1 miejsce – 6 pkt, 2miejsce – 4 pkt, 3miejsce – 2 pkt.
Zwycięzcą każdej z klas będzie ten zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów bonifikacyjnych uzyskanych w 5 najlepszych przejazdach konkursowych oraz przejeździe finałowym.
Uwaga:
- w klasie mini LL – Runda Mała przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów w finale o zwycięstwie zadecyduje najbardziej zbliżony czas przejazdu do określonej normy.
- w klasie LL – Runda Średnia przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów w finale o zwycięstwie zadecyduje najbardziej zbliżony czas przejazdu do określonej normy.
- w klasie L Runda Duża przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje czas przejazdu rozgrywki w przejeździe finałowym.
- w klasie L1 Runda Grand Prix do punktacji liczy się każdy przejazd podstawowy natomiast w przypadku takiej samej liczby zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje czas rozgrywki w przejeździe finałowym.

Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza w składzie:
1. Henryk Kozłowski – dyrektor cyklu zawodów „BALTIC-CUP”
2. Stanisław Iskierko – sędzia główny cyklu zawodów, członek komitetu organizacyjnego cyklu zawodów „BALTIC-CUP”
3. Jan Jurkiewicz – sędzia WZJ, członek komitetu organizacyjnego cyklu zawodów „BALTIC-CUP”
4. Łukasz Lesner – sędzia WZJ, członek komitetu organizacyjnego cyklu zawodów „BALTIC- CUP”

FINAŁ CYKLU ZAWODÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD W KLASYFIKACJI GENERALNEJ
„BALTIC-CUP POMORZA ŚRODKOWEGO-2016”
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30-09-2017 r. w NOWĘCINIE.


Z poważaniem
Dyrektor Baltic Cup 2016
Henryk Kozłowski


Aktualna punktacja będzie zamieszczona po każdych rozegranych zawodach na stronie
balticcup.zawodykonne.eu

kontakt : Henryk Kozłowski tel. 785 758 899 , e-mail: jks.senny@wp.pl

P R O P O Z Y C J E - CYKLU
Towarzyskich Zawodów Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody
BALTIC – CUP POMORZE ŚRODKOWE – 2016
Zawody Pod Patronatem Zarządu Pomorskiego Związku Jeździeckiego


Cykl Zawodów Towarzyskich organizowanych na terenie Pomorza Środkowego ma na celu propagowanie jeździectwa w regionie, czynnego uprawiania sportu , aktywnego zagospodarowania czasu wolnego a przede-wszystkim umożliwienie startu amatorom i młodym jeźdźcom,

Zawody ze względu na swój charakter są połączeniem zabawy, rywalizacji sportowej i doskonałym sprawdzianem umiejętności jeźdźców i koni przed startami w zawodach wyższej rangi


PROGRAM ZAWODÓW:

 • konkurs nr 1 kl. mini LL- 40 cm, dokładności z trafieniem w normę czasu art.238.1.1. - Runda Mała
 • konkurs nr 2 kl. LL -70-80 cm, dokładności z trafieniem w normę czasu art.238.1.1. - Runda Średnia
 • konkurs nr 3 kl. L – 90-100 cm, zwykły art.238.2.1. Runda Duża
 • konkurs nr 4 kl. L1 – 100-105 cm, zwykły z rozgrywką art.238.2.2. Runda Grand Prix

Do wygrania: flo, puchary , bony towarowe, nagrody rzeczowe.

KALENDARZ ZAWODÓW:

 1. Stajnia „GRAŻYNY” – Mikorowo 24 kwiecień 2016 r
 2. JKS „SENNY” - Nowęcin 15 maj 2016 r
 3. Stajnia POD DĘBAMI” – Sarbsk 11 czerwiec 2016 r
 4. Stajnia „DOLINA CHARLOTTY” – Strzelinko 03 lipiec 2016 r
 5. „PEGAZ” Reda 9 lipiec 2016 r
 6. Stajnia GRAŻYNY – Mikorowo 21 sierpień 2016 r
 7. Stajnia „POD DĘBAMI” – Sarbsk 27 sierpień 2016 r
 8. Stajnia „SIWA” Salino 10 wrzesień 2016 r
 9. Stajnia „PAŁAC RUNOWO” – Runowo 24 wrzesień 2016 r

REGULAMIN TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
„BALTIC - CUP POMORZE ŚRODKOWE -2016”

Prawo udziału w klasyfikacji do rankingu o Puchar BALTIC-CUP 2016, rozgrywanego w ramach zaproponowanych zawodów Towarzyskich mają wszyscy amatorzy i zawodnicy licencjonowani zgodnie z przepisami PZJ,WZJ (dla zawodów towarzyskich) . Zawodnicy mają prawo startu w następujących rundach:

w klasie mini LL art.238.1.1.- Runda Mała – konkurs dokładności -z trafieniem w normę czasu

wysokość - 40 cm
w klasie LL art.238.1.1. - Runda Średnia – konkurs dokładności -z trafieniem w normę czasu

wysokość 70- 80 cm
w klasie L art.238.2.1. – Runda Duża – konkurs zwykły -

wysokość 90 -100 cm
w klasie L1 art.238.2.2.– Runda Grand Prix – konkurs zwykły z rozgrywką -

wysokość 100 -105 cm

Uwaga:
W konkursach
klasy mini LL i LL do rankingu nie będą kwalifikowani zawodnicy posiadający obecnie lub w przeszłości III licencję oraz III klasę sportową i wyższą w konkurencji Skoków bądź WKKW.

W rozgrywanych konkursach zawodnicy otrzymują punkty bonifikacyjne według niżej podanej punktacji, które na koniec rozgrywek będą przeliczone na punktację generalną.

Punktacja przejazdów:

Punkty karne - Punkty bonifikacyjne

0 - 7

1 ÷ 3 - 6

4 - 5

5 ÷ 7 - 4

8 - 3

9 ÷ 11 - 2

12 - 1

Punkty do klasyfikacji generalnej będą sumowane z 5 najlepszych zawodów w których zawodnik brał udział. / do klasyfikacji liczy się pierwszy przejazd zawodnika na danym koniu/

Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni ale do klasyfikacji będzie liczony najlepszy jego przejazd. Jeżeli na kolejnym koniu uzyska on również, punkty bonifikacyjne to przechodzą one automatycznie na kolejnego zawodnika.

Podczas rozgrywanych zawodów konie mogą brać udział w trzech przejazdach konkursowych o ile nie biorą udziału w konkursie klasy L1, w przypadku startu w klasie L1 – koń może brać udział tylko w dwóch przejazdach. Dopuszcza się start dwóch zawodników na jednym koniu- ale to nie powoduje zwiększonej ilości przejazdów, nadal obowiązują trzy lub dwa przejazdy zgodnie z podanym regulaminem zawodów.

W zawodach finałowych mogą wystartować wszyscy chętni zawodnicy ale o punkty i zwycięstwo w klasyfikacji generalnej będą rywalizować zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej1 punkt bonifikacyjny.

Ilość punktów w konkursach finałowych liczona będzie podwójnie plus dodatkowo zostaną naliczone punkty premie za 1 msc – 6 pkt, 2msc – 4 pkt, 3msc – 2 pkt .

Zwycięzcą każdej z klas będzie ten zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów bonifikacyjnych uzyskanych w 5 najlepszych przejazdach konkursowych oraz przejeździe finałowym.

Uwaga:

 • w klasie mini LL – Runda Mała przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów w finale rozegrana zostanie rozgrywka na przeszkodach o tej samej wysokości, która wyłoni zwycięzcę lub zwycięzców.
 • W klasie LL – Runda Średnia przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów w finale o zwycięstwie zadecyduje najbardziej zbliżony czas przejazdu do określonej normy.
 • w klasie L Runda Duża przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje czas przejazdu finałowego.
 • W klasie L1 Runda Grand Prix do punktacji liczy się każdy przejazd podstawowy natomiast w przypadku takiej samej liczby zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje czas rozgrywki w przejeździe finałowym.

Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza w składzie:

 1. Stanisław Iskierko – przewodniczący komisji / sędzia główny cyklu zawodów
 2. Jan Jurkiewicz – członek komisji / sędzia WZJ
 3. Henryk Kozłowski – członek komisji / dyrektor cyklu zawodów

FINAŁ CYKLU ZAWODÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

W KLASYFIKACJI GENERALNEJ

„BALTIC-CUP POMORZA ŚRODKOWEGO-2016” - ODBĘDZIE SIĘ :

W DNIU 24-09-2016 r. w RUNOWIE.

Z poważaniem

Dyrektor Baltic Cup 2016

Henryk Kozłowski

Aktualna punktacja będzie zamieszczona po każdych rozegranych zawodach na stronie

www.jks-senny.pl

kontakt : Henryk Kozłowski tel. 785 758 899 , e-mail: jks.senny@wp.pl

2018(c) zawodykonne.eu